Huy chương vàng và bằng khen EXPO 2001

Announcement Date: 13/04/2001


+ Sơn chống thấm JOTON®CT đoạt Huy chương vàng
+ Keo dán gạch JOTON®BS1 đoạt Huy chương vàng
+ Bột trét tường JOTON® nhận Bằng khen
+ Sơn nước JOTON®FA nhận Bằng khen