Công đoàn cơ sở vững mạnh 2001

Announcement Date: 22/01/2002


Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Q.Phú Nhuận chứng nhận : CĐCS Công ty JOTON đạt vững mạnh 2001 và tặng Giấy khen CĐCS Công ty JOTON đã có thành tích tổ chức, xây dựng và hoạt động công đoàn 2001