Công đoàn cơ sở vững mạnh 2002

Announcement Date: 06/01/2003


Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Q.Phú Nhuận chứng nhận : CĐCS Công ty JOTON đạt vững mạnh 2002