Công đoàn cơ sở vững mạnh 2003

Announcement Date: 02/01/2004


Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Q.Phú Nhuận chứng nhận : CĐCS Công ty JOTON đạt vững mạnh 2003