Công đoàn cơ sở vững mạnh 2004

Announcement Date: 20/01/2005


Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Q.Phú Nhuận chứng nhận : CĐCS Công ty JOTON đạt vững mạnh 2004