Đạt chứng chỉ ISO 9001:2000

Announcement Date: 28/05/2002


Quasert và DNV chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng của Công TNHH LQ JOTON đoạt tiêu chuẩn ISO 9001:2000