Điển hình tiên tiến 5 năm (2005-2009)

Announcement Date: 18/05/2010


UBND Quận Phú Nhuận tặng Giấy khen Công ty CP LQ JOTON đạt điển hình tiên tiến cấp quận giai đoạn 2005-2009