Giải Vàng cho Doanh nghiệp Uy tín – Chất lượng 2013

Announcement Date: 14/12/2013


VietNam Enterprises và Global Trade Alliance- UK trao Giải Vàng cho Doanh nghiệp Việt Nam Uy tín- Chất lượng 2013