Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2002

Announcement Date: 14/01/2003


UBND Tp.HCM tặng Bằng khen Công ty LQ JOTON đã có thành tích Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2002