Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2003

Announcement Date: 11/02/2004


UBND Tp.Hồ Chí Minh tặng Bằng khen Công ty LQ JOTON đã có thành tích Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2003