Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2004

Announcement Date: 25/03/2005


UBND TP Hồ Chí Minh tặng Bằng khen Công ty JOTON có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2004