Huy chương vàng EXPO 2006

Announcement Date: 06/04/2006


Tại Hội chợ thương mại quốc tế Expo 2006, Sản phẩm của JOTON Paints đoạt:
+ Huy chương vàng cho sản phẩm sơn JOTON®EXFA
+ Bằng khen BTC cho sản phẩm sơn JONA®EPO