JOTON Paint nằm trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2007

Announcement Date: 15/11/2007


Vietnam Report trao giấy Chứng nhận Công ty L.Q JOTON nằm trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2007