JOTON Paints có thành tích mua trái phiếu 2005

Announcement Date: 16/12/2005


UBND Q. Phú Nhuận tặng Giấy khen Công ty JOTON đã có thành tích trong công tác vận động và mua trái phiếu chính phủ đợt 3/2005