JOTON Paints là Doanh nghiệp Việt Nam uy tín-chất lượng năm 2006

Announcement Date: 01/03/2006


Tổ chức Vietnam Enterpise (Bộ Công thương) trao Giấy chứng nhận Công ty TNHH L.Q JOTON là “Doanh nghiệp Việt Nam uy tín – chất lượng năm 2006” lĩnh vực Vật liệu xây dựng