JOTON Paints nhận chứng chỉ JIS K 5663:1995

Announcement Date: 07/06/2006


QUASERT cấp Giấy chứng nhận sản phẩm sơn Nhũ tương tổng hợp (sơn nước) được sản xuất tại Công ty TNHH L.Q JOTON phù hợp với Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản JIS K 5663:1995