JOTON Paints nhận chứng chỉ JIS K 5962:1993

Announcement Date: 07/06/2006


QUASERT cấp Giấy chứng nhận sản phẩm sơn Gỗ và Kim loại gia dụng được sản xuất tại Công ty TNHH L.Q JOTON phù hợp với Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản JIS K5962:1993