Tập thể lao động tiên tiến năm 2012

Announcement Date: 01/02/2013


UBND Quận Phú Nhuận trao giấy Chứng nhận Công ty Cổ phần L.Q Joton đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến năm 2012