Tập thể lao động xuất sắc năm 2013

Announcement Date: 20/02/2014


Chủ tịch UBND TP.HCM tặng Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013 góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố.