Tập thể lao động xuất sắc năm 2015

Announcement Date: 01/02/2016


Chủ tịch UBND TP.HCM tặng Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015 góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố.