Thành lập JOTON Paints

Announcement Date: 16/06/1998


Công ty TNHH LQJOTON được thành lập.

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0301481931 do Sở Kế họach-Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp ngày 16/6/1998.