Thực hiện tốt BHXH-BHYT-BHTN năm 2010

Announcement Date: 07/01/2011


BHXH Tp.HCM tặng Giấy khen Công ty LQ JOTON có nhiều thành tích thực hiện tốt chế độ chính sách BHXH-BHYT-BHTN cho người lao động năm 2010