Thực hiện tốt BHXH-BHYT năm 2009

Announcement Date: 14/01/2010


BHXH Tp.HCM tặng Giấy khen Công ty LQ JOTON có nhiều thành tích thực hiện tốt chế độ chính sách BHXH-BHYT cho người lao động năm 2009