Thực hiện tốt BHXH năm 2001

Announcement Date: 24/01/2002


BHXH Tp.HCM tặng Giấy khen Công ty LQ JOTON có nhiều thành tích thực hiện tốt chế độ chính sách BHXH cho người lao động năm 2001