Thực hiện tốt BHXH năm 2003

Announcement Date: 13/01/2004


BHXH Tp.HCM tặng Giấy khen Công ty LQ JOTON có nhiều thành tích thực hiện tốt chế độ chính sách BHXH cho người lao động năm 2003