Thực hiện tốt BHXH năm 2004

Announcement Date: 27/01/2005


BHXH Tp.HCM tặng Giấy khen Công ty LQ JOTON có nhiều thành tích thực hiện tốt chế độ chính sách BHXH cho người lao động năm 2004