Thực hiện tốt BHXH năm 2005

Announcement Date: 18/01/2006


BHXH Tp.HCM tặng Giấy khen Công ty LQ JOTON có nhiều thành tích thực hiện tốt chế độ chính sách BHXH cho người lao động năm 2005