Thực hiện tốt BHXH-BHYT năm 2006

Announcement Date: 01/02/2007


BHXH Tp.HCM tặng Giấy khen Công ty LQ JOTON có nhiều thành tích thực hiện tốt chế độ chính sách BHXH cho người lao động năm 2006