Thực hiện tốt BHXH-BHYT năm 2008

Announcement Date: 05/02/2009


BHXH Tp.HCM tặng Giấy khen Công ty LQ JOTON có nhiều thành tích thực hiện tốt chế độ chính sách BHXH-BHYT cho người lao động năm 2008