Thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam năm 2008

Announcement Date: 12/12/2008


P. Thương mại và công nghiệp Việt Nam trao Giấy chứng nhận JOTON là thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam năm 2008