Tích cực tài trợ cho thể dục thể thao Cần Thơ năm 2006

Announcement Date: 16/01/2007


Sở TDTT thành phố Cần Thơ tặng Giấy khen Công ty sơn JOTON đã tích cực tham gia tài trợ cho hoạt động thể dục thể thao thành phố Cần Thơ năm 2006