Chính sách chất lượng

  • Phấn đấu trở thành một trong những nhà cung cấp vật liệu Hóa xây dựng hàng đầu tại Việt Nam.
  • Luôn lắng nghe, thấu hiểu, tôn trọng ý kiến khách hàng nhằm thoả mãn mong muốn hợp lý của họ.
  • Đảm bảo tính tin cậy của sản phẩm,dịch vụ với giá cả hợp lý.
  • Chú trọng đào tạo cán bộ công nhân viên, chú ý đúng mức tới đầu tư thiết bị sản xuất, môi trường công tác, nhằm tạo sự tin tưởng trong nội bộ và bên ngoài công ty về khả năng của công ty luôn đáp ứng tốt các yêu cầu về chất lượng.
  • Tổng Giám đốc cam kết tạo mọi điều kiện, cung cấp nguồn lực cho việc vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.
  • Thấu hiểu, áp dụng, duy trì, cải tiến có hiệu quả chính sách chất lượng bởi toàn thể nhân viên ở mọi cấp trong Công ty .

du lich nga
cho thue xe gia dinh
du lich nuoc nga
du lich thai lan
tour di thai