Chương trình: CHIA SẺ CÙNG THỢ SƠN 2016

Chương trình: CHIA SẺ CÙNG THỢ SƠN 2016

+ Phạm vi chương trình: Khu vực phía bắc (từ Quảng Bình trở ra)
+ Nội dung: Tặng thẻ trong thùng sơn với giá trị 10,000đ – 20,000đ -50,000đ
+ Cách thức trả thưởng: Nhà thầu/Thợ sơn đem thẻ đến cửa hàng đã mua sơn để đổi lấy tiền mặt.
+ Các sản phẩm áp dụng:

  • Thẻ 10,000đ áp dụng trong các sản phẩm: Fa int 18l; Fa ext  5ll; Exfa 5l, Pros, Prosin 18l; Altin, Altex 18l;
  • Thẻ 20,000đ áp dụng cho các sản phẩm: Jotin int 5l; Jotin ext 5l, Jovial 18l.
  • Thẻ 50,000đ áp dụng cho các sản phẩm chống thấm CT-X, CT-N

Comments are closed.

du lich nga
cho thue xe gia dinh
du lich nuoc nga
du lich thai lan
tour di thai