Công trình tiêu biểu: Sơn công nghiệp

- Collapse All

2015

Từ Sơn
Lai Châu
ĐS HN- TPHCM

2014

Hòa Bình Green City
Cầu bộ hành tại Hà Nội
Nhân Cơ
Các thủy điện Tây Bắc
Tuyên Quang

2013

Bản Chát
Đồng Nai 5

2010

Xekaman 2-3
Tân Rai

2009

Bia Hà Nội
Nậm Chiến

2008

Tường An-Mavella
Sperok 3
Se San 4
Buôn Khuốp

2005

A Vương
Hải Vân

2004

SVD Mỹ Đình
ĐS Bình Định-Khánh Hòa

2003

CVN Vũng Tàu
Cà Mau 1
Na Dương
Cao Ngạn

du lich nga
cho thue xe gia dinh
du lich nuoc nga
du lich thai lan
tour di thai