JOTON® WEPO

JOTON® WEPO là sản phẩm hệ epoxy hệ nước 2 thành phần. Được sử dụng để làm phẳng bề mặt bê tông trước khi sơn - Độ bám dính cao - Cải thiện cơ, lý tính của bề mặt bê tông - Thích hợp với hầu hết các loại sơn cao cấp - Có thể thi công trên nền bê tông có độ ẩm đến mức bão hoà - Không độc hại
Bề mặt vật liệu: Bê tông
Tính năng sản phẩm Độ bám dính cao. Cải thiện cơ, lý tính của bề mặt bê tông. Thích hợp với hầu hết các loại sơn cao cấp. Có thể thi công trên nền bê tông có độ ẩm đến mức bão hòa.
Xem thêm