Một số hệ thống sơn Công nghiệp

1.1 HỆ THỐNG SƠN CHO CONTAINER

1.1.1 Hệ sơn cho thành ngoài
SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-R 1 35 µm 4.0 – 5.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®301
Sơn lót: JONES®ZINC-P 1 50 µm 5.0 – 7 m2/kg/lớp JOTHINNER®308
Sơn phủ: JONA®CHLORUB 1 50 µm 5.0 – 6.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®306
1.1.2 Hệ sơn cho thành trong
SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-R 1 35 µm 4.0 – 5.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®301
Sơn phủ: JONA®EPO 1 50 µm 4.0 – 6.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®300
1.1.3 Hệ sơn cho sàn container
SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-R 1 35 µm 4.0 – 5.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®301
Sơn phủ: JONA®BITUM
1 20 µm 2.0 – 2.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®307

1.2 HỆ THỐNG SƠN CHO CÁC KẾT CẤU KIM LOẠI

Hệ thống 1: Hệ sơn Alkyd cho các chi tiết kim loại ít chịu tác động của thời tiết.
SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: SP®PRIMER 2 35 µm 4.0 – 5.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®180
Sơn phủ: JIMMY®
2 35 µm 10.0 – 11.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®180
Hệ thống 2: Hệ sơn Polyurethane – Epoxy chịu được thời tiết , dùng cho các kết cấu trong nhà và ngoài trời.
SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-R 1 35 µm 4.0 – 5.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®301
Sơn phủ: JONES®EPO
1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn đệm: JONA®INT 1 100 µm 3.0 – 4.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®303
Sơn phủ:  JONA®PU
1 40 µm 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®304
Hệ thống 3: Hệ sơn Epoxy chịu mài mòn, độ bền cao dùng cho các bề mặt ít tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-R 1 35 µm 4.0 – 5.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®301
Sơn phủ: JONES®EPO
1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn phủ:  JONA®EPO
2 40 µm 4.0 – 6.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®304
Hệ thống 4: Hệ sơn Polyurethane – Epoxy có độ dày cao chịu mài mòn và thời tiết khắc nghiệt, dùng cho kết cấu trong nhà, ngoài trời.
SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-R 1 35 µm 4.0 – 5.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®301
Sơn lót: JONES®EPO
1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn phủ:  JONA®EPO
2 40 µm 4.0 – 6.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®304
Hệ thống 5: Hệ sơn Epoxy Tar dùng cho các kết cấu thép thường xuyên bị ẩm ướt, ngập trong nước.
SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-R 1 35 µm 4.0 – 5.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®301
Sơn lót: JONES®EPO
1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn phủ:  JONA®TAR (brown)
2 125 µm 3.5 – 5.2 m2/kg/lớp JOTHINNER®302
Sơn phủ: JONA® TAR (black)
2 125 µm 3.5 – 5.2 m2/kg/lớp JOTHINNER®302
Hệ thống 6: Hệ sơn Chlorinated Rubber – Epoxy chịu thời tiết tốt, dùng cho tàu biển, các công trình công nghiệp, cơ khí.
SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-R 1 35 µm 4.0 – 5.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®301
Sơn  lót: JONES®ZINC-P
1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn phủ:  JONA®CHLORUB
2 50 µm 5.0 – 6.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®304
Hệ thống 7: Hệ sơn Epoxy có độ dày cao, dùng cho bồn chứa, hầm chứa nước sạch, nước uống, nước cất.
SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-R 1 35 µm 4.0 – 5.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®301
Sơn  lót: JONES®EPO
1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn phủ:  JONA®EPO
2 80 µm 2.7 – 4.2 m2/kg/lớp JOTHINNER®305

Lưu ý: Sau khi sơn cần thông gió để sơn khô tối thiểu sau 7 ngày, sau đó ngâm và súc rửa bồn đến khi không còn mùi vị trước khi chứa nước uống.

Hệ thống 8: Hệ sơn Epoxy có độ dày cao, dùng cho bề mặt thép đã được xử lý phun cát bên trong bồn chứa nhiên liệu (xăng, dầu, nhiên liệu thô, dầu thực vật,..)
SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-R 1 35 µm 4.0 – 5.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®301
Sơn lót: JONES®EPO
1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn đệm:  JONA®INT 2 125 µm 3.5 – 5.2 m2/kg/lớp JOTHINNER®303
Sơn phủ: JONA®EPO
2 80 µm 2.7 – 4.2 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Hệ thống 9: Hệ sơn Silicate kẽm cho các khoang hàng hoá, xăng dầu.
SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
 JONES®ZINC-S 1 75 µm 1.5 – 2.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®401
Hệ thống 10: Hệ sơn dùng cho các công trình công nghiệp nặng.
SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-S 1 75 µm 1.5 – 2.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®401
Sơn đệm: JONA®INT
1 150 µm 2.2 – 3.3 m2/kg/lớp JOTHINNER®303
Sơn phủ:  JONA®EPO
2 50 µm 5.0 – 6.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®300

1.3. HỆ THỐNG SƠN CHO SÀN CÔNG NGHIỆP

Hệ thống 1: Sơn Epoxy hệ nước, có độ bám dính cao, không độc hại.
SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Putty mastic: JOTON®WEPO 1 0.7 mm 0.8 – 1.0 m2/kg/lớp Nước sạch
Sơn  lót: JONES®WEPO
1 – 2 40 µm 5.0 – 6.0 m2/kg/lớp Nước sạch
Sơn phủ:  JONA®WEPO
2 80 µm 2.0 – 3.0 m2/kg/lớp Nước sạch
Hệ thống 2: Sơn Epoxy – PU hệ dung môi có độ dày cao.
SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®CONC 1 – 2 40 µm 8.0 – 10.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn đệm: JONA®INT
1 100 µm 3.0 – 4.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn phủ:  JONA®EPO
2 60 µm 3.5 – 5.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®300
Sơn phủ: JONA®PU
2 40 µm 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®304
Hệ thống 3: Sàn đi bộ chịu lực trung bình.
SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®SEALER 1 100 µm 6.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®404
Sơn đệm: JONES®MOTAR
1 3-5 mm 0.25m2/kg/lớp 2mm Không
Sơn phủ:  JONA®PU
2 80µm 3.5 – 4.5m2/kg/lớp JOTHINNER®304

du lich nga
cho thue xe gia dinh
du lich nuoc nga
du lich thai lan
tour di thai