Một số hệ thống sơn cho Tàu biển

1. SƠN TÀU BIỂN CAO CẤP

1.1. HỆ THỐNG SƠN CHO PHẦN NỔI BÊN NGOÀI VÀ PHẦN NỔI TRÊN CÙNG

Hệ thống 1: Hệ sơn Epoxy chịu va chạm và mài mòn.
SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-R 1 35 µm 4.0 – 5.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®301
Sơn lót: JONES®EPO 1 35 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn đệm: JONA®INT 1 50 µm 3.0 – 4.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn phủ: JONA®EPO 1 50 µm 2.0 – 3.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®300
Hệ thống 2: Hệ sơn Epoxy có độ dày cao chịu va chạm và mài mòn cực tốt.
SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-R 1 35 µm 4.0 – 5.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®301
Sơn lót: JONES®EPO 1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn đệm: JONA®INT 1 150 µm 3.0 – 4.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®303
Sơn phủ: JONA®EPO 1 60 µm 2.0 – 3.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®300
Sơn phủ: JONA®PU 1 40 µm 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®304
Hệ thống 3: Hệ sơn Epoxy – Cao su clo hoá cho phần thân tàu nổi bên ngòai và thân tàu nổi trên cùng.
SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-R 1 35 µm 4.0 – 5.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®301
Sơn lót: JONES®EPO
1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn phủ: JONA®CHLORUB
1 50 µm 5.0 – 6.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®306

 

hoặc

 

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: SP®PRIMER 2 35 µm 4.0 – 5.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®180
Sơn phủ: JIMY®ENAMEL
2 35 µm 10.0 – 11.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®180
Hệ thống 4: Hệ sơn Alkyd cho phần nổi trên cùng.
SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: SP®PRIMER 2 35 µm 4.0 – 5.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®180
Sơn phủ: JIMMY®
2 35 µm 10.0 – 11.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®180

1.2 HỆ THỐNG SƠN CHO BONG TÀU

Hệ thống 1: Hệ sơn Epoxy chịu mài mòn.
SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-R 1 35 µm 4.0 – 5.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®301
Sơn lót: JONES®EPO 1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn đệm: JONA®INT 1 150 µm 3.0 – 4.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®303
Sơn phủ: JONA®EPO 1 60 µm 2.0 – 3.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®300
Sơn phủ: JONA®PU 1 40 µm 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®304
Hệ thống 2: Hệ sơn Silicate kẽm chịu nhiệt cao, chịu được va chạm, ăn mòn và mài mòn.
SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-S 1 75 µm 1.5 -2.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®401
Hệ thống 3: Hệ sơn Alkyd – Phosphate kẽm ức chế gỉ.
SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-P 1 35 µm 4.0 – 5.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®301
Sơn lót: JIMMY®ENAMEL
1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Hệ thống 4: Hệ sơn Epoxy chịu mài mòn, vấy bẩn của dầu và hóa chất nhẹ.
SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-R 1 35 µm 4.0 – 5.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®301
Sơn đệm: JONA®INT 1 150 µm 3.0 – 4.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®303
Sơn phủ: JONA®EPO 1 60 µm 2.0 – 3.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®300
Sơn phủ: JONA®PU 1 40 µm 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®304
Hệ thống 5: Hệ sơn Cao su clo hoá dùng cho vùng trên boong tàu, nơi có sự vấy bẩn của dầu và dung môi.
SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-R 1 35 µm 4.0 – 5.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®301
Sơn lót: JONES®EPO
1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn phủ: JONA®CHLORUB
2 75 µm 3.5 – 5.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®306
Sơn phủ: JONA®PU
2 40 µm 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®304

 

Hoặc:

 

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-R 1 35 µm 4.0 – 5.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®301
Sơn lót: JONES®ZINC-P
1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn phủ: JONA®CHLORUB
2 75 µm 3.5 – 5.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®306
Sơn phủ: JONA®PU
2 40 µm 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®304

1.3 HỆ THỐNG SƠN CHO CÁC CẤU TRÚC CAO TẦNG VÀ CÁC THIẾT BỊ TRÊN BONG

Hệ thống 1: Hệ sơn Polyurethane – Epoxy cho các cấu trúc cao tầng, có khả năng giữ màu tốt.
SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-R 1 – 2 35 µm 4.0 – 5.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®301
Sơn lót: JONES®EPO
1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn phủ: JONA®EPO
2 60 µm 3.0 – 4.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®300
Sơn phủ: JONA®PU
2 40 µm 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®304
Hệ thống 2: Hệ sơn Epoxy – cao su clo hoá chịu thời tiết tốt, dùng cho các cấu trúc cao tầng và các thiết bị trên boong.
SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-R 1 – 2 35 µm 4.0 – 5.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®301
Sơn lót: JONES®EPO
1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn phủ: JONA®CHLORUB
2 75 µm 3.7 – 4.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®306
Sơn phủ: JONA®PU
2 40 µm 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®304
Hệ thống 3: Hệ sơn Alkyd cho các cấu trúc cao tầng và thiết bị trên boong.
SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: SPPRIMER® 2 35 µm 6.0 – 9.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®180
Sơn đệm: JIMMYONES®ENAMEL
2 35 µm 10.0 – 11.0 m2/kg/lớp 2mm JOTHINNER®180

 

Hoặc

 

SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-P 2 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®308
Sơn đệm: JIMMYONES®ENAMEL
2 35 µm 10.0 – 11.0 m2/kg/lớp 2mm JOTHINNER®180

1.4 HỆ THỐNG SƠN CHO CÁC HẠNG MỤC BÊN TRONG

Hệ thống 1: Hệ sơn Polyurethane – Epoxy dùng cho các tiện nghi chịu ẩm ướt, tiếp xúc thường xuyên với nước.
SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-R 1 – 2 35 µm 4.0 – 5.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®301
Sơn lót: JONES®EPO
1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn phủ: JONA®EPO
2 60 µm 3.0 – 4.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®300
Sơn phủ: JONA®PU
2 40 µm 7.0 – 9.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®304
Hệ thống 2: Hệ sơn Alkyd dùng cho những chỗ ẩm ướt hoặc khô ráo (sau khi được xử lý ) không tiếp xúc thường xuyên với nước .
SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: SP®PRIMER 2 35 µm 4.0 – 5.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®180
Sơn phủ: JIMMY®ENAMEL
2 35 µm 10.0 – 11.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®180

1.5 HỆ THỐNG SƠN CHO CÁC HẦM DẰN VÀ BỂ CHỨA NƯỚC THẢI

Hệ thống 1: Hệ sơn Epoxy Tar.
SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®EPO
1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn phủ: JONA®TAR (brown)
1 125 µm 3.5 – 5.2 m2/kg/lớp JOTHINNER®302
Sơn phủ: JONA®TAR (black)
1 125 µm 3.5 – 5.2 m2/kg/lớp JOTHINNER®302
Hệ thống 2: Hệ sơn Bitum.
SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®EPO
1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn phủ: JONA®BITUM
1 150 µm 3.0 – 3.7 m2/kg/lớp JOTHINNER®307
Hệ thống 3: Hệ sơn Epoxy có độ dày cao, dùng cho bồn chứa nhiên liệu, hóa chất .
SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®EPO
1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn  đệm: JONA®INT
2 100 µm 3.0 – 4.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®302
Sơn phủ: JONA®EPO
1 50 µm 4.0 – 6.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®300

1.6 HỆ THỐNG SƠN CHO KHOANG CHỨA HÀNG

Hệ thống 1: Hệ sơn Epoxy Tar cho khoang chứa hàng ẩm ướt, có sức chịu đựng va chạm máy móc và mài mòn.
SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®EPO
1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn phủ: JONA®TAR (brown)
1 125 µm 3.5 – 5.2 m2/kg/lớp JOTHINNER®302
Sơn phủ: JONA®TAR (black)
1 125 µm 3.5 – 5.2 m2/kg/lớp JOTHINNER®302
Hệ thống 2: Hệ sơn phủ Epoxy có độ dày cao, chịu va chạm, chịu mài mòn tốt.
SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-R 1 35 µm 4.0 – 5.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®301
Sơn lót: JONES®EPO 1 35 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn đệm: JONA®INT 1 50 µm 3.0 – 4.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn phủ: JONA®EPO 1 50 µm 2.0 – 3.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®300
Hệ thống 3: Hệ sơn Epoxy trên sơn lót Silicate kẽm có sức chịu va chạm máy móc, mài mòn, thích hợp cho đáy khoang hàng.
SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-S
1 75 µm 1.5 – 2.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®401
Sơn phủ: JONA®EPO
2 50 µm 3.0 – 3.7 m2/kg/lớp JOTHINNER®300

1.7  HỆ THỐNG SƠN CHO BỂ CHỨA NƯỚC NGỌT (NƯỚC UỐNG)

Hệ sơn Epoxy có độ dày cao, dùng cho bồn chứa, hầm chứa nước sạch, nước uống, nước cất.
SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®EPO
1 50 µm 1.5 – 2.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®401
Sơn phủ: JONA®EPO
2 80 µm 2.7 – 4.2 m2/kg/lớp JOTHINNER®300

Lưu ý: Khi sơn cần thông gió, để sơn khô hòan toàn tối thiểu sau 7 ngày, sau đó ngâm và xúc rửa bồn đến khi không còn mùi, vị trước khi chứa nước uống.

1.8 HỆ THỐNG SƠN CHO ĐÁY TÀU

Hệ thống 1: Hệ sơn Epoxy – Hắc ín – chống hà dùng cho phần thân tàu nằm dưới nước và phần thân tàu nổi bên ngoài trên vị trí đã được sơn Epoxy chịu va chạm, mài mòn.
SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-S 1 75 µm 1.5 – 2.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®401
Sơn lót: JONES®EPO 1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn phủ: JONA®TAR (brown)
1 125 µm 3.5 – 5.2 m2/kg/lớp JOTHINNER®302
Sơn phủ: JONA®TAR (black)
1 125 µm 3.5 – 5.2 m2/kg/lớp JOTHINNER®302
Sơn phủ: JOTO®24 1 75 µm 2.5 – 3.6 m2/kg/lớp JOTHINNER®309
Hệ thống 2: Hệ sơn Epoxy có độ dày cao dùng cho phần thân tàu nằm dưới nước và phần than tàu nổi bên ngoài, chịu va chạm, mài mòn
SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-S 1 75 µm 1.5 – 2.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®401
Sơn lót: JONES®EPO 1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®305
Sơn đệm: JONA®INT
1 125 µm 3.0 – 4.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®303
Sơn phủ: JONA®TAR
1 125 µm 3.5 – 5.2 m2/kg/lớp JOTHINNER®302
Sơn phủ: JOTO®24 1 75 µm 2.5 – 3.6 m2/kg/lớp JOTHINNER®309

1.9 HỆ THỐNG SƠN CHO CÁC BỘ PHẬN KHÁC

Hệ thống 1: Hệ sơn Alkyd, thích hợp cho lưới sắt, buồng máy dưới mực sàn tàu.
SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-P 1 50 µm 5.0 – 7.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®308
Sơn phủ: JIMMY®ENAMEL
2 35 µm 10.0 – 11.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®180
Hệ thống 2: Hệ sơn Bitum dùng cho các tủ chứa dây xích, két-xon.
SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®ZINC-R
1 50 µm 4.5 – 5.5 m2/kg/lớp JOTHINNER®301
Sơn phủ: JONA®BITUM
2 150 µm 3.0 – 3.7 m2/kg/lớp JOTHINNER®307

.

2. SƠN TÀU BIỂN THÔNG DỤNG

2.1 MẠN TRÊN MỚM NƯỚC

Sơn boong tàu, sàn tàu, phòng máy …
SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: SP®PRIMER
2 35 µm 6.0 – 9.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®180
Sơn phủ: JIMMY®ENAMEL
2 35 µm 10.0 – 11.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®180

2.2 MẠN CÓ MỚM NƯỚC THAY ĐỔI

Sơn mạn có mớm nước thay đổi.
SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®AC
2 45 µm 6.0 – 8.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®309
Sơn phủ: JONA®CHLORUB
2 50 µm 5.0 – 6.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®306

2.3  ĐÁY TÀU

Hệ thống 1
SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JOTO®LOG
1 45 µm 5.0 – 6.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®309
Sơn phủ: JOTO®6
2 60 µm 3.0 – 6.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®309
Hệ thống 2
SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót:JOTO®LOG
1 45 µm 5.0 – 6.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®309
Sơn phủ: JOTO®12
2 60 µm 3.0 – 6.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®309
Hệ thống 3
SẢN PHẨM SỐ LỚP ĐỘ DÀY MÀNG KHÔ ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT PHA LOÃNG
Sơn lót: JONES®AC
1 45 µm 6.0 – 8.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®309
Sơn phủ: JOTO®24
2 75 µm 3.0 – 6.0 m2/kg/lớp JOTHINNER®309

du lich nga
cho thue xe gia dinh
du lich nuoc nga
du lich thai lan
tour di thai