Sơn chống thấm JOTON

SƠN CHỐNG THẤM GỐC NƯỚC

KHU VỰC KHÍ HẬU MIỀN BẮC VIỆT NAM

(Từ Quảng Bình trở ra)

JOTON®CT-X: Sơn chống thấm gốc nước

+ Phạm vi sử dụng: miền Bắc Việt Nam (từ Quảng Bình trở ra)

+ Màng sơn mờ

+ 4 – 6 m2/kg/lớp

> Xem chi tiết…

JOTON-X®: Chất chống thấm pha xi-măngc

+ Phạm vi sử dụng: miền Bắc Việt Nam (từ Quảng Bình trở ra)

+ Màng sơn mờ

+ 4 – 6 m2/kg/lớp

> Xem chi tiết…

JOTON®CT-N: Sơn chống thấm gốc nước

+ Phạm vi sử dụng: miền Bắc Việt Nam (từ Quảng Bình trở ra)

+ Màng sơn mờ.

+ 7 – 10m2/kg/lớp

> Xem chi tiết…

JOTON-M®: Sơn chống thấm gốc nước

+ Phạm vi sử dụng: miền Bắc Việt Nam (từ Quảng Bình trở ra)

+ Màng sơn mờ.

+ 5 – 7m2/kg/lớp

> Xem chi tiết…

SƠN CHỐNG THẤM GỐC DẦU

KHU VỰC KHÍ HẬU MIỀN BẮC VIỆT NAM

(Từ Quảng Bình trở ra)

JOTON®CT-H: Sơn chống thấm gốc dầu

+ Phạm vi sử dụng: miền Bắc Việt Nam (từ Quảng Bình trở ra)

+ Màng sơn mờ.

+ 7 – 10m2/kg/lớp

> Xem chi tiết…

SƠN CHỐNG THẤM GỐC NƯỚC

KHU VỰC KHÍ HẬU MIỀN NAM VIỆT NAM

(Từ Quảng Trị trở vào)

JOTON®CT-2010: Sơn chống thấm gốc nước

+ Phạm vi sử dụng: miền Nam Việt Nam (từ Quảng Trị trở vào).
+ Màng sơn mờ.

+ Độ phủ lý thuyết: 4 – 6 m2/kg/lớp.

> Xem chi tiết…

JOTON®CT-J-555: Sơn chống thấm gốc nước

+ Phạm vi sử dụng: miền Nam Việt Nam (từ Quảng Trị trở vào)
+ Màng sơn bóng

+ Độ phủ lý thuyết: 7 – 9 m2/kg/lớp

> Xem chi tiết…

SƠN CHỐNG THẤM GỐC DẦU

KHU VỰC KHÍ HẬU MIỀN NAM VIỆT NAM

(Từ Quảng Trị trở vào)

JOTON®CT: Sơn chống thấm gốc dầu

+ Phạm vi sử dụng: miền Nam Việt Nam (từ Quảng Trị trở vào)
+ Màng sơn bóng

+ Độ phủ lý thuyết: 7 – 10 m2/kg/lớp

> Xem chi tiết…

du lich nga
cho thue xe gia dinh
du lich nuoc nga
du lich thai lan
tour di thai