Sơn Dân dụng JOTON

SƠN NƯỚC NỘI THẤT

KHU VỰC KHÍ HẬU MIỀN BẮC VIỆT NAM
(từ Quảng Bình trở ra)

JOTON®JOTIN INT:
Sơn nội thất cao cấp

+ Màng sơn bóng

+ 12 – 15 m2/lít/lớp

TONY®INT:
Sơn nội thất cao cấp

+ Màng sơn bóng

+ 12 – 15 m2/lít/lớp

JOTON®EXFA NV:
Sơn nội thất cao cấp

+ Màng sơn bán bóng

+ 12 – 15 m2/lít/lớp

JOTON®JOVIAL:
Sơn nội thất cao cấp

+ Màng sơn mờ

+ 8 – 12 m2/lít/lớp

SUPER FONA®:
Sơn nội thất cao cấp

+ Màng sơn mờ

+ 8 – 12 m2/lít/lớp

FONA®:
Sơn nội thất siêu trắng

+ Màng sơn mờ

+ 8 – 12 m2/lít/lớp

JOTON®FA INT:
Sơn nội thất kinh tế

+ Màng sơn bán bóng

+ 8 – 12 m2/lít/lớp

JOTON®JONY INT:
Sơn nội thất kinh tế

+ Màng sơn mờ

+ 7 – 10 m2/lít/lớp

NOVA®INT:
Sơn nội thất kinh tế

+ Màng sơn mờ

+ 12 – 15 m2/lít/lớp

BELLA®INT:
Sơn nội thất kinh tế

+ Màng sơn mờ

+ 9 – 12 m2/lít/lớp

JOTON®PROSIN-HN:
Sơn lót cao cấp cho nội thất

+ Màng sơn mờ

+ 7 – 10 m2/lít/lớp

PRIMO®:
Sơn lót cao cấp cho nội thất

+ Màng sơn mờ

+ 7 – 10 m2/lít/lớp

JOTON®ALTIN:
Sơn lót nội thất

+ Màng sơn mờ

+ 7 – 10 m2/lít/lớp

FOTIN®:
Sơn lót nội thất

+ Màng sơn mờ

+ 6 – 8 m2/lít/lớp

SƠN NƯỚC NỘI THẤT

KHU VỰC KHÍ HẬU MIỀN NAM VIỆT NAM

(từ Quảng Trị trở vào)

JOTON®EXFA:
Sơn nội thất ngoại hạng

 

+ Màng sơn mờ

+ 12 – 15 m2/lít/lớp

JOTON®NEWFA INT:
Sơn nội thất cao cấp

 

+ Màng sơn mờ

+ 12 – 15 m2/lít/lớp

JOTON®AROMA INT.:
Sơn nội thất cao cấp

+ Màng sơn mờ

+ 12 – 14 m2/lít/lớp

JOTON®ACCORD:
Sơn nội thất kinh tế

+ Màng sơn mờ

+ 9 – 12 m2/lít/lớp

JOTON®PROSIN:
Sơn lót cao cấp cho nội thất

+ Màng sơn mờ

+ 7 – 10 m2/lít/lớp

SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT

KHU VỰC KHÍ HẬU MIỀN BẮC VIỆT NAM
(từ Quảng Bình trở ra)

JOTON®JOTIN EXT.:
Sơn ngoại thất cao cấp

+ Màng sơn bóng

+ 12 – 15 m2/lít/lớp

TONY®EXT:
Sơn ngoại thất cao cấp

+ Màng sơn bóng

+ 12-15 m2/lít/lớp

JOTON®FA EXT.:
Sơn ngoại thất cao cấp

+ Màng sơn bóng

+ 15 – 19 m2/lít/lớp

JOTON®JONY-H EXT:
Sơn ngoại thất cao cấp

+ Màng sơn bóng

+ 7 – 10 m2/lít/lớp

NOVA®EXT:
Sơn ngoại thất cao cấp

+ Màng sơn mờ

+ 12 – 15 m2/lít/lớp

JOTON®PROS-HN:
Sơn lót cao cấp cho ngoại thất

+ Màng sơn mờ

+ 7 – 10 m2/lít/lớp

FORRO®:
Sơn lót cao cấp cho ngoại thất

+ Màng sơn mờ

+ 7 – 10 m2/lít/lớp

JOTON®ALTEX:
Sơn lót cho ngoại thất

+ Màng sơn mờ

+ 6 – 8 m2/lít/lớp

FOTEX®:
Sơn lót cho ngoại thất

+ Màng sơn mờ

+ 7 – 10 m2/lít/lớp

SƠN NƯỚC  CHỐNG THẤM

KHU VỰC KHÍ HẬU MIỀN BẮC VIỆT NAM
(từ Quảng Bình trở ra)

JOTON®CT-X:
Chống thấm 2 thành phần gốc nước

+ Màng sơn mờ

+ 4 – 6 m2/kg/lớp

JOTON-X®:
Chất chống thấm pha xi măng

+ Màng sơn mờ

+ 4 – 6 m2/kg/lớp

JOTON®CT-N:
Chống thấm 1 thành phần gốc nước

+ Màng sơn mờ

+ 7 – 10 m2/kg/lớp

JOTON-M®:
Chống thấm 1 thành phần gốc nước

+ Màng sơn mờ

+ 5 – 7 m2/kg/lớp

SƠN NƯỚC  NGOẠI THẤT

KHU VỰC KHÍ HẬU MIỀN NAM VIỆT NAM
(từ Quảng Trị trở vào)

JOTON®FA-CT EXT:
Sơn ngoại thất cao cấp

+ Màng sơn bóng

+ 14 – 17 m2/lít/lớp

JOTON®JONY EXT:
Sơn ngoại thất cao cấp

+ Màng sơn bóng

+ 12 – 15 m2/lít/lớp

JOTON®AROMA EXT.:
Sơn ngoại thất cao cấp

+ Màng sơn bóng

+ 13 – 16 m2/lít/lớp

JOTON®ATOM:
Sơn ngoại thất kinh tế

+ Màng sơn bóng

+ 10 – 13 m2/lít/lớp

JOTON®PROS:
Sơn lót cao cấp cho ngoại thất

+ Màng sơn mờ

+ 7 – 10 m2/lít/lớp

SƠN NƯỚC CHỐNG THẤM

KHU VỰC KHÍ HẬU MIỀN NAM VIỆT NAM
(từ Quảng Trị trở vào)

JOTON®CT-2010:
Chống thấm 2 thành phần gốc nước

+ Màng sơn mờ

+ 4 – 6 m2/kg/lớp

JOTON®CT-J-555:
Chống thấm 1 thành phần gốc nước

+ Màng sơn bóng

+ 10 – 13 m2/lít/lớp

SƠN GỐC DẦU

KHU VỰC KHÍ HẬU MIỀN BẮC VIỆT NAM
(từ Quảng Bình trở ra)

JIMMY®HGE:
Sơn alkyd cao cấp

+ Màng sơn bóng

+ 10 – 11 m2/lít/lớp

JOTON®CT-H:
Sơn chống thấm gốc dầu

+ Màng sơn bóng

+ 7 – 11 m2/lít/lớp

SƠN GỐC DẦU

KHU VỰC KHÍ HẬU MIỀN NAM VIỆT NAM
(từ Quảng Trị trở vào)

JIMMY®ENAMEL:
Sơn alkyd cao cấp

+ Màng sơn bóng

+ 10 – 11 m2/lít/lớp

JONA®HAM:
Sơn tạo vân bông

+ Màng sơn tạo vân bông (vân búa nện)

+ 10 – 11 m2/lít/lớp

JOCLEAN®:
Sơn chống vết ố vàng

+ Màng sơn chống vết ố vàng hữu hiệu

+ 10 – 11 m2/lít/lớp

JOTON®SP PRIMER:
Sơn chống gỉ cao cấp

+ Màng sơn chống gỉ hữu hiệu

+ 10-11 m2/lít/lớp

JOTON®CT:
Sơn chống thấm gốc dầu

+ Màng sơn bóng

+ 7 – 11 m2/lít/lớp

JOTON®SEALER2007:
Sơn lót chống kiềm gốc dầu

+ Màng sơn mờ

+ 7 – 10 m2/lít/lớp

du lich nga
cho thue xe gia dinh
du lich nuoc nga
du lich thai lan
tour di thai