Sơn lót dân dụng JOTON

KHU VỰC KHÍ HẬU MIỀN BẮC VIỆT NAM

(Từ Quảng Bình trở ra)

JOTON®PROS-HN: Sơn lót ngoại thất cao cấp

+ Phạm vi sử dụng: miền Bắc Việt Nam (từ Quảng Bình trở ra)

+ Màng sơn mờ

+ 7-10 m2/lít/lớp

> Xem chi tiết…

FORRO®: Sơn lót ngoại thất cao cấp

+ Phạm vi sử dụng: miền Bắc Việt Nam (từ Quảng Bình trở ra)

+ Màng sơn mờ

+ 7-10 m2/lít/lớp

> Xem chi tiết…

JOTON®ALTEX: Sơn lót cho ngoại thất

+ Phạm vi sử dụng: miền Bắc Việt Nam (từ Quảng Bình trở ra)
+ Màng sơn mờ

+ Độ phủ lý thuyết: 6 – 8 m2/lít/lớp

> Xem chi tiết…

FOTEX®: Sơn lót cho ngoại thất

+ Phạm vi sử dụng: miền Bắc Việt Nam (từ Quảng Bình trở ra)
+ Màng sơn mờ

+ Độ phủ lý thuyết: 7 – 10 m2/lít/lớp

> Xem chi tiết…

JOTON®PROSIN-HN: Sơn lót nội thất cao cấp

+ Phạm vi sử dụng: miền Bắc Việt Nam (từ Quảng Bình trở ra)
+ Màng sơn mờ

+ Độ phủ lý thuyết: 7-10 m2/lít/lớp

> Xem chi tiết…

JOTON®ALTIN: Sơn lót cho nội thất

+ Phạm vi sử dụng: miền Bắc Việt Nam (từ Quảng Bình trở ra)
+ Màng sơn mờ

+ Độ phủ lý thuyết: 7-10 m2/lít/lớp

> Xem chi tiết…

PRIMO®: Sơn lót cao cấp cho nội thất

+ Phạm vi sử dụng: miền Bắc Việt Nam (từ Quảng Bình trở ra)
+ Màng sơn mờ

+ Độ phủ lý thuyết: 7 – 10 m2/lít/lớp

> Xem chi tiết…

FOTIN®: Sơn lót chống kiềm cho nội thất

+ Phạm vi sử dụng: miền Bắc Việt Nam (từ Quảng Bình trở ra)
+ Màng sơn mờ

+ Độ phủ lý thuyết: 6 – 8 m2/lít/lớp

> Xem chi tiết…

KHU VỰC KHÍ HẬU MIỀN NAM VIỆT NAM

(Từ Quảng Trị trở vào)

JOTON®PROS: Sơn lót cao cấp cho ngoại thất

+ Phạm vi sử dụng: miền Nam Việt Nam (từ Quảng Trị trở vào)
+ Màng sơn mờ

+ Độ phủ lý thuyết: 7-10 m2/lít/lớp

> Xem chi tiết…

JOTON®PROSIN: Sơn lót cao cấp cho nội thất

+ Phạm vi sử dụng: miền Nam Việt Nam (từ Quảng Trị trở vào)
+ Màng sơn mờ

+ Độ phủ lý thuyết: 7-10 m2/lít/lớp

> Xem chi tiết…

DÙNG CHUNG TOÀN QUỐC VIỆT NAM

JOTON®SP PRIMER: Sơn lót chống gỉ cao cấp

+ Phạm vi sử dụng: Toàn quốc Việt Nam
+ Màng sơn mờ

+ Độ phủ lý thuyết: 6-9 m2/lít/lớp

> Xem chi tiết…

JOTON®SEALER2007: Sơn lót chống kiềm gốc dầu

+ Phạm vi sử dụng: Toàn quốc Việt Nam
+ Màng sơn mờ

+ Độ phủ lý thuyết: 7-10 m2/lít/lớp

> Xem chi tiết…

du lich nga
cho thue xe gia dinh
du lich nuoc nga
du lich thai lan
tour di thai