Sơn nước ngoại thất JOTON

SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT

KHU VỰC KHÍ HẬU MIỀN BẮC VIỆT NAM

(Từ Quảng Bình trở ra)

JOTON®JOTIN EXT: Sơn ngoại thất cao cấp

+ Phạm vi sử dụng: miền Bắc Việt Nam (từ Quảng Bình trở ra)

+ Màng sơn bóng

+ 12-15 m2/lít/lớp

> Xem chi tiết…

JOTON®FA EXT: Sơn ngoại thất cao cấp

+ Phạm vi sử dụng: miền Bắc Việt Nam (từ Quảng Bình trở ra)
+ Màng sơn bán bóng

+ Độ phủ lý thuyết: 12-19 m2/lít/lớp

> Xem chi tiết…

JOTON®JONY-H EXT: Sơn ngoại thất cao cấp

+ Phạm vi sử dụng: miền Bắc Việt Nam (từ Quảng Bình trở ra)
+ Màng sơn mờ

+ Độ phủ lý thuyết: 7 – 10 m2/lít/lớp

> Xem chi tiết…

TONY®EXT: Sơn ngoại thất cao cấp

+ Phạm vi sử dụng: miền Bắc Việt Nam (từ Quảng Bình trở ra)
+ Màng sơn siêu bóng

+ Độ phủ lý thuyết: 12-15 m2/lít/lớp

> Xem chi tiết…

NOVA®EXT: Sơn ngoại thất cao cấp

+ Phạm vi sử dụng: miền Bắc Việt Nam (từ Quảng Bình trở ra)
+ Màng sơn mờ

+ Độ phủ lý thuyết: 12-15 m2/lít/lớp

> Xem chi tiết…

SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT

KHU VỰC KHÍ HẬU MIỀN NAM VIỆT NAM

(Từ Quảng Trị trở vào)

JOTON®FA-CT EXT: Sơn ngoại thất cao cấp

+ Phạm vi sử dụng: miền Nam Việt Nam (từ Quảng Trị trở vào)
+ Màng sơn mờ

+ Độ phủ lý thuyết: 12-15 m2/lít/lớp

> Xem chi tiết…

JOTON®JONY EXT: Sơn ngoại thất cao cấp

+ Phạm vi sử dụng: miền Nam Việt Nam (từ Quảng Trị trở vào)
+ Màng sơn mờ

+ Độ phủ lý thuyết: 12-15 m2/lít/lớp

> Xem chi tiết…

JOTON®AROMA EXT: Sơn ngoại thất cao cấp

+ Phạm vi sử dụng: miền Nam Việt Nam (từ Quảng Trị trở vào)
+ Màng sơn mờ

+ Độ phủ lý thuyết: 12-14 m2/lít/lớp

> Xem chi tiết…

JOTON®ATOM: Sơn ngoại thất kinh tế

+ Phạm vi sử dụng: miền Nam Việt Nam (từ Quảng Trị trở vào)
+ Màng sơn mờ

+ Độ phủ lý thuyết: 7-10 m2/lít/lớp

> Xem chi tiết…

du lich nga
cho thue xe gia dinh
du lich nuoc nga
du lich thai lan
tour di thai