Sơn nước nội thất JOTON

SƠN NƯỚC NỘI THẤT

KHU VỰC KHÍ HẬU MIỀN BẮC VIỆT NAM

(Từ Quảng Bình trở ra)

JOTON®JOTIN INT: Sơn nội thất cao cấp

+ Phạm vi sử dụng: miền Bắc Việt Nam (từ Quảng Bình trở ra)

+ Màng sơn bóng

+ 12-15 m2/lít/lớp

> Xem chi tiết…

TONY®INT: Sơn nội thất cao cấp

+ Phạm vi sử dụng: miền Bắc Việt Nam (từ Quảng Bình trở ra)

+ Màng sơn bóng

+ 8-12 m2/lít/lớp

> Xem chi tiết…

JOTON®EXFA NV: Sơn nội thất cao cấp

+ Phạm vi sử dụng: miền Bắc Việt Nam (từ Quảng Bình trở ra
+ Màng sơn bán bóng

+ Độ phủ lý thuyết: 12-15 m2/lít/lớp

> Xem chi tiết…

SUPER NOVA®: Sơn nội thất cao cấp

+ Phạm vi sử dụng: miền Bắc Việt Nam (từ Quảng Bình trở ra
+ Màng sơn bán bóng

+ Độ phủ lý thuyết: 8-12 m2/lít/lớp

> Xem chi tiết…

NOVA®: Sơn nội thất siêu trắng

+ Phạm vi sử dụng: miền Bắc Việt Nam (từ Quảng Bình trở ra
+ Màng sơn bán bóng

+ Độ phủ lý thuyết: 8-12 m2/lít/lớp

> Xem chi tiết…

JOTON®JOVIAL: Sơn nội thất cao cấp

+ Phạm vi sử dụng: miền Bắc Việt Nam (từ Quảng Bình trở ra
+ Màng sơn mờ

+ Độ phủ lý thuyết: 8-12 m2/lít/lớp

> Xem chi tiết…

NOVA®INT: Sơn nội thất siêu mịn

+ Phạm vi sử dụng: miền Bắc Việt Nam (từ Quảng Bình trở ra
+ Màng sơn mờ

+ Độ phủ lý thuyết: 12-15 m2/lít/lớp

> Xem chi tiết…

JOTON®FA INT: Sơn nội thất kinh tế

+ Phạm vi sử dụng: miền Bắc Việt Nam (từ Quảng Bình trở ra)
+ Màng sơn bán bóng

+ Độ phủ lý thuyết: 8-12 m2/lít/lớp

> Xem chi tiết…

JOTON®JONY INT: Sơn nội thất kinh tế

+ Phạm vi sử dụng: miền Bắc Việt Nam (từ Quảng Bình trở ra)
+ Màng sơn mờ

+ Độ phủ lý thuyết: 8-12 m2/lít/lớp

> Xem chi tiết…

BELLA®INT: Sơn nội thất kinh tế

+ Phạm vi sử dụng: miền Bắc Việt Nam (từ Quảng Bình trở ra)
+ Màng sơn mờ

+ Độ phủ lý thuyết: 9-12 m2/lít/lớp

> Xem chi tiết…

SƠN NƯỚC NỘI THẤT

KHU VỰC KHÍ HẬU MIỀN NAM VIỆT NAM

(Từ Quảng Trị trở vào)

JOTON®EXFA: Sơn nội thất ngoại hạng

+ Phạm vi sử dụng: miền Nam Việt Nam (từ Quảng Trị trở vào)
+ Màng sơn mờ

+ Độ phủ lý thuyết: 12-15 m2/lít/lớp

> Xem chi tiết…

JOTON®NEWFA INT: Sơn nội thất cao cấp

+ Phạm vi sử dụng: miền Nam Việt Nam (từ Quảng Trị trở vào)
+ Màng sơn mờ

+ Độ phủ lý thuyết: 12-15 m2/lít/lớp

> Xem chi tiết…

JOTON®AROMA INT: Sơn nội thất cao cấp

+ Phạm vi sử dụng: miền Nam Việt Nam (từ Quảng Trị trở vào)
+ Màng sơn mờ

+ Độ phủ lý thuyết: 12-14 m2/lít/lớp

> Xem chi tiết…

JOTON®ACCORD: Sơn nội thất kinh tế

+ Phạm vi sử dụng: miền Nam Việt Nam (từ Quảng Trị trở vào)
+ Màng sơn mờ

+ Độ phủ lý thuyết: 7-10 m2/lít/lớp

> Xem chi tiết…

du lich nga
cho thue xe gia dinh
du lich nuoc nga
du lich thai lan
tour di thai