Nhân viên phát triển thị trường - Phòng Kinh doanh

Phòng Kinh doanh

Hiện tại Phòng Kinh doanh tổng hợp công ty CP L.Q JOTON đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự như sau:

Xem thêm
  • Hồ Chí Minh
  • Ngày hết hạn: 30/06/2021
  • Nhân viên phát triển thị trường

Chuyên viên Marketing - Phòng Kinh Doanh Tổng Hợp

Phòng Marketing

Hiện tại Phòng Kinh doanh tổng hợp công ty CP L.Q JOTON đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự như sau:

Xem thêm
  • Hồ Chí Minh
  • Ngày hết hạn: 30/06/2019
  • Chuyên viên