JOTON®NANO GREEN SHIELD SEALER INT MIỀN BẮC

Sơn JOTON®NANO GREEN SHIELD SEALER INT là một loại sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp, được sản xuất từ nhựa Styrence Acrylic và công nghệ nano với những tính năng: độ bám dính tuyệt vời, tạo độ láng mịn và giữ màu sắc bền lâu cho lớp sơn phủ. Không chứa chì và thủy ngân trong công thức Sơn JOTON®NANO GREEN SHIELD SEALER INT thích hợp cho các bề mặt tường gạch, bê tông, xi măng, tô hồ vữa,...
Bề mặt vật liệu: Tường gạch, bê tông, xi măng, tô hồ vữa,...
Tính năng sản phẩm Bám dính tuyệt vời, tạo độ láng mịn và giữ màu sắc bền lâu cho lớp sơn phủ
Xem thêm

BENTIN® LE

BENTIN®LE là một loại sơn lót gốc nước chất lượng cao, dùng làm lớp lót cho các loại sơn hoàn thiện bề mặt bên ngoài công trình. BENTIN® LE được đặc chế chống kiềm hóa và rêu mốc. Nó kéo dài tuổi thọ của lớp sơn hoàn thiện, bảo vệ màu sắc, màng của sơn phủ, rất thích hợp cho việc sử dụng trên các bề mặt tường gạch, bê tông, xi măng, hồ vừa, etc. BENTIN® LE được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản JIS K 5663:2003 và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN16:2014/BXD.  
Bề mặt vật liệu: Tường gạch, bê tông, xi măng, hồ vừa,...
Tính năng sản phẩm Chống kiềm hóa và rêu mốc. Nó kéo dài tuổi thọ của lớp sơn hoàn thiện, bảo vệ màu sắc, màng của sơn phủ,...
Xem thêm

JOTON® PROS

JOTON® PROS là một loại sơn lót gốc nước chất lượng cao, dùng làm lớp lót cho các loại sơn hoàn thiện mặt bên ngoài nhà. JOTON® PROS được đặc chế để chống kiềm hoá và rêu mốc, kéo dài tuổi thọ của lớp sơn hoàn thiện, rất thích hợp cho việc sử dụng trên các bề mặt tường gạch, bê tông, tô hồ vữa,...
Bề mặt vật liệu: Gạch, bê tông, xi măng, tô hồ vữa.
Tính năng sản phẩm Chống kiềm hoá và rêu mốc, kéo dài tuổi thọ của lớp sơn hoàn thiện
Xem thêm

BENTIN® LT

BENTIN® LT  là một loại sơn lót gốc nước chất lượng cao, dùng làm lớp lót cho các loại sơn hoàn thiện bề mặt bên trong công trình. BENTIN-LT được đặc chế chống kiềm hóa và rêu mốc. Nó kéo dài tuổi thọ của lớp sơn hoàn thiện, bảo vệ màu sắc, màng của sơn phủ, rất thích hợp cho việc sử dụng trên các bề mặt tường gạch, bê tông, xi măng, hồ vừa, etc. BENTIN-LT  được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản JIS K 5663:2003 và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN16:2014/BXD.
Bề mặt vật liệu: Tường gạch, bê tông, xi măng, hồ vừa,...
Tính năng sản phẩm Chống kiềm hóa và rêu mốc, kéo dài tuổi thọ của lớp sơn hoàn thiện, bảo vệ màu sắc, màng của sơn phủ,...
Xem thêm

FORRO®

FORRO®  là một loại sơn lót gốc nước chất lượng cao, dùng làm lớp lót cho các loại sơn hoàn thiện bề mặt bên ngoài công trình. FORRO®  được đặc chế chống kiềm hóa và rêu mốc. Nó kéo dài tuổi thọ của lớp sơn hoàn thiện, bảo vệ màu sắc, màng của sơn phủ, rất thích hợp cho việc sử dụng trên các bề mặt tường gạch, bê tông, xi măng, hồ vừa, etc. FORRO®  được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản JIS K 5663:2003 và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN16:2014/BXD.  
Bề mặt vật liệu: Tường gạch, bê tông, xi măng, hồ vừa, et
Tính năng sản phẩm Chống kiềm hóa và rêu mốc, kéo dài tuổi thọ của lớp sơn hoàn thiện, bảo vệ màu sắc
Xem thêm

ALTEX®

ALTEX® là một loại sơn lót gốc nước do Joton sản xuất, dùng làm lớp lót cho các loại sơn hoàn thiện mặt bên ngoài nhà. ALTEX® được đặc chế chống kiềm hóa và rêu mốc. Có tác dụng kéo dài tuổi thọ của lớp sơn hoàn thiện, rất thích hợp cho tường gạch, bê tông, xi măng, tô hồ vữa, etc. ALTEX® đạt tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản JIS K 5600:1999.
Bề mặt vật liệu: Gạch, bê tông, xi măng, tô hồ vữa,...
Tính năng sản phẩm Chống kiềm hóa và rêu mốc
Xem thêm

JOTON® PROSIN

JOTON® PROSIN là một loại sơn lót gốc nước chất lượng tốt, dùng làm lớp lót cho các loại sơn hoàn thiện mặt bên trong nhà. JOTON® PROSIN được đặc chế chống kiềm hoá và rêu mốc. Nó kéo dài tuổi thọ của lớp sơn hoàn thiện, rất thích hợp cho tường gạch, bê tông,xi măng, tô hồ vữa,...
Bề mặt vật liệu: Gạch, bê tông, xi măng, tô hồ vữa...
Tính năng sản phẩm Chống kiềm hoá và rêu mốc
Xem thêm

FOTIN®

FOTIN®  là một loại sơn lót gốc nước chất lượng cao, dùng làm lớp lót cho các loại sơn hoàn thiện bề mặt bên trong công trình. FOTIN®  được đặc chế chống kiềm hóa và rêu mốc. Nó kéo dài tuổi thọ của lớp sơn hoàn thiện, bảo vệ màu sắc, màng của sơn phủ, rất thích hợp cho việc sử dụng trên các bề mặt tường gạch, bê tông, xi măng, hồ vừa, etc. FOTIN®  được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản JIS K 5663:2003 và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN16:2014/BXD.  
Bề mặt vật liệu: Tường gạch, bê tông, xi măng, hồ vừa,...
Tính năng sản phẩm Chế chống kiềm hóa và rêu mốc, kéo dài tuổi thọ của lớp sơn hoàn thiện, bảo vệ màu sắc, màng của sơn phủ,...
Xem thêm

JONES® EPO CLEAR

JONES® EPO CLEAR là sơn lót hệ Epoxy gốc dầu gồm hai thành phần, đóng rắn bằng polyamide hoặc amine. Tương thích với hầu hết các loại sơn cao cấp hệ Polyurethane và Epoxy khác. JONES® EPO CLEAR được sử dụng để tăng độ bám dính, ngăn tác dụng kiềm hóa cho lớp phủ ngoài trên nền bê tông cho nhà xưởng, bồn chứa hóa chất, nhiên liệu, nước biển, nước sinh hoạt,….. JONES® EPO CLEAR được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản JIS K 5659:2008 và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng QCVN 16:2017/BXD.
Bề mặt vật liệu: Bê tông, kim loại, gỗ, thạch cao,...
Tính năng sản phẩm Độ bám dính, ngăn tác dụng kiềm hóa cho lớp phủ ngoài trên nền bê tông cho nhà xưởng, bồn chứa hóa chất, nhiên liệu, nước biển, nước sinh hoạt,…..
Xem thêm

ALTIN®

ALTIN® là một loại sơn lót nội thất gốc nước do JOTON,.JSC sản xuất dùng để sơn cho bề mặt bên ngoài tường các công trình xây dựng. ALTIN® được đặc chế chống kiềm hóa và rêu mốc. Nó kéo dài tuổi thọ của lớp sơn hoàn thiện, rất thích hợp cho tường gạch, bê tông, xi măng, tô hồ vữa, etc.ALTIN® phù hợp khí hậu miền Bắc Việt nam (từ Quảng Bình trở ra).
Bề mặt vật liệu: Gạch, bê tông, xi măng, tô hồ vữa, v.v.
Tính năng sản phẩm Chống kiềm hóa và rêu mốc
Xem thêm

PRIMO®

PRIMO® là một loại sơn lót gốc nước chất lượng cao, dùng làm lớp lót cho các loại sơn hoàn thiện bề mặt bên trong nhà. PRIMO® được đặc chế chống kiềm hóa và rêu mốc. Nó kéo dài tuổi thọ của lớp sơn hoàn thiện, bảo vệ màu sắc, màng của sơn phủ, rất thích hợp cho việc sử dụng trên các bề mặt tường gạch, bê tông, xi măng, hồ vừa, etc. PRIMO® được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản JIS K 5663:2003 và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN16:2014/BXD.  
Bề mặt vật liệu: Tường gạch, bê tông, xi măng, hồ vừa,...
Tính năng sản phẩm Chống kiềm hóa và rêu mốc, kéo dài tuổi thọ của lớp sơn hoàn thiện, bảo vệ màu sắc, màng của sơn phủ
Xem thêm