JOTHINNER®180

JOTHINNER®180 là chất pha loãng dùng để pha sơn SP PRIMER®, JOTON®, JIMMY, JONES®, MODILYD AC.
Bề mặt vật liệu: Bê tông, kim loại
Tính năng sản phẩm Pha loãng cho sơn
Xem thêm

JOTHINNER®200

JOTHINNER®200 là chất pha loãng dùng để pha sơn JOTON® CT, JOWAY®, JOCLEAN®, JOWIN , JOLINE®PRIMER
Bề mặt vật liệu: Nhựa đường
Tính năng sản phẩm Pha loãng cho sơn
Xem thêm