JOTHINNER® 400

JOTHINNER® 400 là chất pha loãng cho sơn JOWAY®
Bề mặt vật liệu: Bê tông, nhựa đường
Tính năng sản phẩm Chất pha loãng cho sơn
Xem thêm

JOTHINNER® 401

JOTHINNER® 401 là chất pha loãng dùng để pha sơn JONES®ZINC-S
Bề mặt vật liệu: Kim loại
Tính năng sản phẩm Chất pha loãng cho sơn
Xem thêm

JOTHINNER® 402

JOTHINNER® 402 là chất pha loãng dùng để pha sơn JONA® HAM
Bề mặt vật liệu: Bê tông
Tính năng sản phẩm Chất pha loãng cho sơn
Xem thêm

JOTHINNER® 403

JOTHINNER® 403 là chất pha loãng dùng để pha sơn JOWAY® SICO-300
Bề mặt vật liệu: Kim loại
Tính năng sản phẩm Chất pha loãng cho sơn
Xem thêm

JOTHINNER® 404

JOTHINNER® 404 là chất pha loãng dùng để pha sơn JONA®LEVEL, JONES®SEALER, JONES®MOTAR
Bề mặt vật liệu: Bê tông
Tính năng sản phẩm Chất pha loãng cho sơn
Xem thêm

JOTHINNER® 407

JOTHINNER® 407 là chất pha loãng cho sơn gỗ
Bề mặt vật liệu: Gỗ
Tính năng sản phẩm Chất pha loãng cho sơn
Xem thêm

JOTHINNER®180

JOTHINNER®180 là chất pha loãng dùng để pha sơn SP PRIMER®, JOTON®, JIMMY, JONES®, MODILYD AC.
Bề mặt vật liệu: Bê tông, kim loại
Tính năng sản phẩm Pha loãng cho sơn
Xem thêm

JOTHINNER®200

JOTHINNER®200 là chất pha loãng dùng để pha sơn JOTON® CT, JOWAY®, JOCLEAN®, JOWIN , JOLINE®PRIMER
Bề mặt vật liệu: Nhựa đường
Tính năng sản phẩm Pha loãng cho sơn
Xem thêm

JOTHINNER®300

JOTHINNER®300 là chất pha loãng dùng để pha sơn JONA®EPO
Bề mặt vật liệu: Bê tông, kim loại
Tính năng sản phẩm Chất pha loãng cho sơn
Xem thêm

JOTHINNER®301

JOTHINNER®301 là chất pha loãng dùng để pha sơn JONES®ZINC-R
Bề mặt vật liệu: Kim loại
Tính năng sản phẩm Chất pha loãng cho sơn
Xem thêm

JOTHINNER®302

JOTHINNER®302 là chất pha loãng dùng để pha sơn JONA®TAR
Bề mặt vật liệu: Bê tông, kim loại
Tính năng sản phẩm Chất pha loãng cho sơn
Xem thêm

JOTHINNER®303

JOTHINNER®303 là chất pha loãng dùng để pha sơn JONA®INT
Bề mặt vật liệu: Bê tông, kim loại
Tính năng sản phẩm Chất pha loãng cho sơn
Xem thêm